Vítáme Vás na stránkách naší angiologické ambulance sídlící v Českém Těšíně

 

Nově otevřeno!

 

O co se zajímá angiolog?

  • O člověka, jeho potíže a jeho celkovou kardiovaskulární prognózu.

 

Jaké jsou rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění?

  • Kouření, nadváha, diabetes, nedostatečná pohybová aktivita, nadměrná konzumace alkoholu, stres, hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční terapie ve spojení s genetickou predispozicí k trombózám, ... 
  • Tyto faktory vedou ke kornatění tepen. V jeho důsledku může dojít k srdečnímu infarktu, mozkové mrtvici nebo jiným, neméně závažným periferním cévním příhodám. V případě žil mohou vést k žilním trombózám či plicní embolii.

 

Co je náš cíl?

  • Společnými silami (bez Vaší pomocí to nepůjde) chceme dosáhnout Vašeho kvalitnějšího a delšího života.

 

Jak toho chceme dosáhnout?

  • Nejdříve Vás klinicky vyšetříme.
  • „Pod povrch“ nakoukneme pomocí diagnostických přístrojů, zhodnotíme zdravotní stav.
  • Po dohodě s Vámi navrhneme další léčbu. Vždy se snažíme ovlivnit rizikové faktory a v případě nutnosti doporučíme cévní intervenci.

 

Kde provádíme cévní intervence?

  • V našem mateřském Vaskulárním centru Vítkovické nemocnice v Ostravě.
  • Dle Vašeho přání můžeme výkon zajistit i na našem spřáteleném Oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí, s nimž spolupracujeme.
  • V případě kosmetických výkonů doporučíme ověřené pracoviště.